• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Lịch trực

Lịch trực toàn Trung tâm 2016

  • PDF.

Lịch trực từ ngày 15-08-2016 đến ngày 21-08-2016

Lịch trực từ ngày 08-08-2016 đến ngày 14-08-2016

Lịch trực từ ngày 01-08-2016 đến ngày 07-08-2016

Lịch trực từ ngày 25-07-2016 đến ngày 31-07-2016

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 15 Tháng 8 2016 14:23

Lịch trực tết 2016

  • PDF.

Trung tâm

 Trạm Y tế xã phường

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 29 Tháng 1 2016 10:26

Lịch trực toàn Trung tâm 2015

  • PDF.

Lịch trực từ ngày 28-12-2015 đến ngày 03-01-2016

Lịch trực từ ngày 21-12-2015 đến ngày 27-12-2015

Lịch trực từ ngày 14-12-2015 đến ngày 20-12-2015

Lịch trực từ ngày 07-12-2015 đến ngày 13-12-2015

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 29 Tháng 1 2016 10:21

Lịch trực từ ngày 10/8/2015 đến 16/8/2015

  • PDF.

*Lịch trực Trung tâm                     *Lịch trực Trạm y tế xã phường

Lịch trực từ ngày 3/8/2015 đến 9/8/2015

  • PDF.

*Lịch trực Trung tâm                     *Lịch trực Trạm y tế xã phường

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 13 Tháng 8 2015 15:05

You are here Lịch trực