• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Dịch vụ kỹ thuật áp dụng tại Trung tâm Y tế Tam Kỳ

  • PDF.

DVKT13

DANH MỤC KỸ THUẬT ÁP DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ TP. TAM KỲ

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 14 Tháng 10 2020 09:02

You are here Tin tức Tin hoạt động Dịch vụ kỹ thuật áp dụng tại Trung tâm Y tế Tam Kỳ