• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Thông báo

Thư mời chào giá máy vi tính + máy in

  • PDF.

Kính gửi : Các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan

Trung tâm Y tế Tp Tam Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá dùng cho việc mua máy vi tính để bàn và máy in để phục vụ trong công tác chuyên môn đồng thời công tác hành chính của các Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế Thành phố Tam Kỳ, cụ thể như sau:

(Xem chi tiết thư chào giá)

PC524

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 17 Tháng 7 2024 12:56

Thư mời chào giá giấy A4,A4 và in ấn biểu mẫu

  • PDF.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan!

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá dùng cho việc in ấn, photo biểu mẫu và giấy A4, A5 để phục vụ trong công tác khám chữa bệnh đồng thời công tác hành chính tại Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ. cụ thể như sau:

Xem chi tiết thư mời chào giá

a4a5

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 12 Tháng 7 2024 14:32

Yêu cầu báo giá Test thử Xét nghiệm 2024

  • PDF.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa liên quan

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm test thử xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

 (Xem chi tiết)

 

Yêu cầu báo giá thiết bị y tế, dụng cụ chuyên môn

  • PDF.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa liên quan.

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm thiết bị y tế, dụng cụ chuyên môn phục vụ công tác khám chữa bệnh cho các Trạm Y tế và Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

Xem chi tiết

ong-nghe-y-te

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 01 Tháng 7 2024 14:09

Yêu cầu báo giá thuê dịch vụ CNTT 2024 (HMIS)

  • PDF.

Kính gửi: - Quý doanh nghiệp, công ty cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Công văn số 1156/SYT-TCHC ngày 21/05/2024 của Sở Y tế Quảng Nam về việc thực hiện triển khai Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán gói thầu, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025” của Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ với nội dung cụ thể như sau:

(Xem chi tiết)

CNTT-hmis

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 19 Tháng 6 2024 13:48

You are here Thông báo của Bệnh viện