• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Thông báo

Báo giá khí Oxy y tế

  • PDF.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua khí Oxy y tế phục vụ khám chữa bệnh tại đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

(Xem chi tiết)

oxy-yte

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 02 Tháng 4 2024 04:45

Thông báo mời chào giá bảo trì bảo dưỡng Hệ thống nước thải y tế KH-C-R50

  • PDF.

Kính gửi:     - Quý doanh nghiệp, công ty cung ứng dịch vụ xử lý môi trường.

Hội đồng mua sắm, đấu thầu Trung tâm y tế thành phố Tam Kỳ tổ chức thuê dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì định kỳ Hệ thống xử lý nước thải y tế KH-C-R50 tại Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ năm 2024.

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ gửi thông báo này đến nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu, cung cấp dịch vụ xử lý môi trường cụ thể như sau:

Xem chi tiết thư mời chào giá

bao-tri-may-bom

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 26 Tháng 3 2024 08:20

Thông báo mời chào giá sửa chữa thay thế thiết bị máy bơm của Hệ thống nước thải

  • PDF.

Kính gửi:     - Quý doanh nghiệp, công ty cung ứng dịch vụ xử lý môi trường.

Hội đồng mua sắm, đấu thầu Trung tâm y tế thành phố Tam Kỳ tổ chức thuê dịch vụ sửa chữa thay thế thiết bị máy bơm, linh phụ kiện kèm theo của Hệ thống xử lý nước thải y tế KH-C-R50 tại Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ năm 2024.

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ gửi thông báo này đến nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu, cung cấp dịch vụ sửa chữa thay thế thiết bị máy bơm, linh phụ kiện kèm theo của Hệ thống xử lý nước thải y tế KH-C-R50 cụ thể như sau:

Xem chi tiết thông báo mời báo giá

bom-nuoc-thai

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 26 Tháng 3 2024 08:07

Thư mời chào giá máy vi tính và máy in

  • PDF.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá dùng cho việc mua máy vi tính để bàn và máy in để phục vụ trong công tác chuyên môn đồng thời công tác hành chính của Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ, cụ thể như sau:

(Xem chi tiết thư chào giá)

desktop-pc

 

Thư mời chào giá A4_A5, in ấn biểu mẫu

  • PDF.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan!

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá dùng cho việc in ấn, photo biểu mẫu và giấy A4, A5 để phục vụ trong công tác khám chữa bệnh đồng thời công tác hành chính tại Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ. cụ thể như sau:

Xem chi tiết thư mời chào giá

a4a5

You are here Thông báo của Bệnh viện