• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Thông báo

Danh mục kỹ thuật tại Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ

  • PDF.

* Danh mục theo quyết định số 754 của Sở Y tế Quảng Nam ngày 18/8/2014

* Danh mục bổ sung theo tờ Trình số 882 của Trung tâm Y tế Tam Kỳ ngày 14/2/2017

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 16 Tháng 10 2017 15:10

Tóm tắt kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 2015

  • PDF.

Tóm tắt kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 2015

Tóm tắt kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 2014

  • PDF.

Tóm tắt kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 2014

Thông báo nhắc nhở về việc hạn chế xuất toán BHYT

  • PDF.

Thông báo nhắc nhở về việc hạn chế xuất toán BHYT 2016

(Chi tiết)

Giấy mời KT CNTT

  • PDF.

GIẤY MỜI

Kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp....

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 04 Tháng 7 2016 16:33

You are here Thông báo của Bệnh viện