• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Thông báo

Hướng dẫn thực hành cấp Chứng chỉ hành nghề Bác sĩ Y khoa

  • PDF.

THÔNG BÁO

HƯỚNG DẪN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BÁC SĨ Y KHOA

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 08 Tháng 7 2021 13:44

Dịch vụ kỹ thuật áp dụng tại Trung tâm Y tế Tam Kỳ

  • PDF.

DVKT13

DANH MỤC KỸ THUẬT ÁP DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ TP. TAM KỲ

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 04 Tháng 7 2021 13:36

Danh mục kỹ thuật tại Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ

  • PDF.

* Danh mục theo quyết định số 754 của Sở Y tế Quảng Nam ngày 18/8/2014

* Danh mục bổ sung theo tờ Trình số 882 của Trung tâm Y tế Tam Kỳ ngày 14/2/2017

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 16 Tháng 10 2017 15:10

Tóm tắt kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 2015

  • PDF.

Tóm tắt kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 2015

Tóm tắt kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 2014

  • PDF.

Tóm tắt kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 2014

You are here Thông báo