• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Thông báo

Yêu cầu báo giá thuốc gây tên phục vụ khám chữa bệnh

  • PDF.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ có đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở cho gói mua sắm thuốc gây tê phục vụ khám chữa bệnh tại đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

(Xem chi tiết thư chào giá)

Lidocain-HCL

Yêu cầu báo giá thuốc tiêm Globulin kháng độc tố uốn ván

  • PDF.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ có đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở cho gói mua sắm thuốc tiêm Globulin kháng độc tố uốn ván 1500 đvqt  phục vụ khám chữa bệnh tại đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

(Xem chi tiết thư chào giá)

globulin

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 03 Tháng 5 2024 13:47

Thông bào chào giá sửa chữa thiết bị Hệ thống xử lý nước thải KH-C-R50

  • PDF.

Kính gửi:     - Quý doanh nghiệp, công ty cung ứng dịch vụ xử lý môi trường.

Hội đồng mua sắm, đấu thầu Trung tâm y tế thành phố Tam Kỳ tổ chức thuê dịch vụ sửa chữa thay thế thiết bị máy bơm, linh phụ kiện kèm theo của Hệ thống xử lý nước thải y tế KH-C-R50 tại Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ năm 2024.

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ gửi thông báo này đến nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu, cung cấp dịch vụ sửa chữa thay thế thiết bị máy bơm, linh phụ kiện kèm theo của Hệ thống xử lý nước thải y tế KH-C-R50 cụ thể như sau:

Xem chi tiết thông báo mời báo giá

bom-nuoc-thai

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 25 Tháng 4 2024 08:16

Thông báo chào gia bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải y tế KH-C-R50

  • PDF.

Kính gửi:     - Quý doanh nghiệp, công ty cung ứng dịch vụ xử lý môi trường.

Hội đồng mua sắm, đấu thầu Trung tâm y tế thành phố Tam Kỳ tổ chức thuê dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì định kỳ Hệ thống xử lý nước thải y tế KH-C-R50 tại Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ năm 2024.

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ gửi thông báo này đến nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu, cung cấp dịch vụ xử lý môi trường cụ thể như sau:

Xem chi tiết thư mời chào giá

bao-tri-may-bom

Báo giá khí Oxy y tế

  • PDF.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua khí Oxy y tế phục vụ khám chữa bệnh tại đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

(Xem chi tiết)

oxy-yte

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 02 Tháng 4 2024 04:45

You are here Thông báo