• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Yêu cầu báo giá thuê dịch vụ CNTT 2024 (HMIS)

  • PDF.

Kính gửi: - Quý doanh nghiệp, công ty cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Công văn số 1156/SYT-TCHC ngày 21/05/2024 của Sở Y tế Quảng Nam về việc thực hiện triển khai Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán gói thầu, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025” của Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ với nội dung cụ thể như sau:

(Xem chi tiết)

CNTT-hmis

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 19 Tháng 6 2024 13:48

You are here Thông báo của Bệnh viện Yêu cầu báo giá thuê dịch vụ CNTT 2024 (HMIS)