• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Yêu cầu báo giá máy Siêu âm

  • PDF.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu để trình giá dự toán mua sắm trang thiết bị y tế làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy siêu âm tổng quát với nội dung cụ thể như sau

(Xem chi tiết)

You are here Thông báo của Bệnh viện Yêu cầu báo giá máy Siêu âm