• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Yêu cầu báo giá máy XQ răng + XN sinh hóa + Ghế nha khoa

  • PDF.

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu để trình giá dự toán mua sắm trang thiết bị y tế (Máy X quang răng+Máy xét nghiệm sinh hóa+Ghế nha khoa) làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

(Xem chi tiết)

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 13 Tháng 10 2023 12:06

You are here Thông báo của Bệnh viện Yêu cầu báo giá máy XQ răng + XN sinh hóa + Ghế nha khoa