• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Báo giá khí Oxy y tế

  • PDF.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua khí Oxy y tế phục vụ khám chữa bệnh tại đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

(Xem chi tiết)

oxy-yte

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 02 Tháng 4 2024 04:45

You are here Thông báo của Bệnh viện Báo giá khí Oxy y tế