• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Thư mời chào giá máy vi tính

  • PDF.

Kính gửi các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan!

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá dùng cho việc mua máy vi tính để bàn phục vụ công tác chuyên môn đồng thời công tác hành chính, cụ thể như sau:

(Xem chi tiết thư chào giá)

PC524


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here Thông báo của Bệnh viện Thư mời chào giá máy vi tính