• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Bình chọn ảnh về chủ đề "Người làm công tác xã hội"

  • PDF.

Nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội trong ngành Y tế; Động viên khích lệ người làm công tác xã hội; Thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động công tác xã hội trong ngành Y tế. Tạo không khí thi đua sôi nổi trong hoạt động Công tác xã hội toàn Trung tâm hướng về ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3) để tôn vinh nghề Công tác xã hội.

Được sự cho phép của Ban lãnh đạo đơn vị, Tổ công tác xã hội đã phát động cuộc thi bình chọn ảnh "Nét đẹp người làm Công tác xã hội" nhân ngày Công tác Xã hội Việt Nam nãm 2024. 

Hưởng ứng cuộc phát động thi ảnh về công tác xã hội tại đơn vị, các khoa phòng đã tích cực tham gia với nhiều chủ đề phong phú, qua đó thể hiện được tinh thần và quyết tâm của những người làm công tác xã hội, nhân rộng đến toàn thể nhân viên trong toàn đơn vị. 

Link:    Tổ công tác xã hội - TTYT Tam Kỳ:

https://www.facebook.com/groups/395313172932270

 

ctxh1

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 21 Tháng 3 2024 14:15

You are here Tin tức Tin hoạt động Bình chọn ảnh về chủ đề "Người làm công tác xã hội"