• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Dịch vụ kỹ thuật áp dụng tại Trung tâm Y tế Tam Kỳ

  • PDF.

DVKT13

DANH MỤC KỸ THUẬT ÁP DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ TP. TAM KỲ

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 04 Tháng 7 2021 13:36

You are here Thông báo của Bệnh viện Dịch vụ kỹ thuật áp dụng tại Trung tâm Y tế Tam Kỳ