• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Thông báo nhắc nhở về việc hạn chế xuất toán BHYT

  • PDF.

Thông báo nhắc nhở về việc hạn chế xuất toán BHYT 2016

(Chi tiết)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here Thông báo của Bệnh viện Thông báo nhắc nhở về việc hạn chế xuất toán BHYT