• Phone: 05103.815.000
  • Hotline:05103.815.000
  • Thông tin:
You are here Thông báo của Bệnh viện Danh mục kỹ thuật tại Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ