• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:
You are here Thông báo của Bệnh viện Danh mục kỹ thuật tại Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ