• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014

  • PDF.

Kích vào hình để xem chi tiết

 Xem chi tiết... 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 06 Tháng 11 2015 15:53

You are here Thông báo của Bệnh viện Đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014