• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Danh mục kỹ thuật tại TTYT Tam Kỳ theo quyết định 574/QĐ-SYT

  • PDF.

DANH MỤC KỸ THUẬT TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Theo quyết định số 574/QĐ-SYT ngày 18/8/2014 của Sở y tế Quảng Nam

Xem chi tiết...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 01 Tháng 6 2016 09:32

You are here Thông báo của Bệnh viện Danh mục kỹ thuật tại TTYT Tam Kỳ theo quyết định 574/QĐ-SYT